Phối cảnh tổng thể dự án HU3 Nguyễn Đức Cảnh

Dự án HUD3 Nguyễn Đức Cảnh bao gồm 2 tòa chung cư với khối đế hiện đại, từ tầng 1 đến tầng 3 dự án chủ đầu tư sẽ dành để xây dựng Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê.

Learn More